foto

Zapraszamy wkrótce

film

Zapraszamy wkrótce

audio

Jałmużna Postna
  • "...aby obwieszczać rok łaski Pańskiej"
  • Gdo swe dziatki miłuje
  • Dybyś sie ty gróniczku
  • Pożegnanie Pana
  • Zwycięstwo śmierć pochłonęło